Dipòsits

Els dipòsits compactes modulars ampliables y desmuntables (model d’utilitat patentat per Aquadipòsits). Aquest sistema permet ampliar la seva composició fins a 4 nivells en qualsevol moment, també es pot desmuntar, fàcil col·locació , y en la majoria de les ubicacions no és necessària obra civil addicional. La coberta pot ser transitable per persones i/o vehicles lleugers. Preparats amb orificis per l’entrada i sortida d’aigua. Es pot enterrar total o parcialment. Total garantia d’estanqueïtat.

Els dipòsits circulars diàmetre interior de 5 fins a 20 metres. Altures des de 2 fins a 6 metres. Un cop muntats es poden ampliar quan es vulgui, fins a 6 metres d’ altura total.

Aqua Dipòsits