Empresa

Els processos industrials en la construcció ha situat la prefabricació en Formigó Arquitectònic, UHPC (Ultra-High Performance Concret) i pedra artificial com un dels pilars indispensables en la simplificació dels treballs d'execució tant en obra nova com en rehabilitació.

La realització pròpia d'originals i motlles a partir d'una idea constructiva ha portat a CASELLAS XIRGU (CX) a oferir un servei complet i garantit en els projectes que li presenten, tenint com a objectiu prioritari la productivitat necessària per presentar uns costos en el producte final que millorin propostes alternatives.

Els recursos humans i tècnics units a l'experiència de més de 60 anys amb què compte CX han aconseguit que els seus prefabricats en Formigó Arquitectònic proporcionin una garantia de qualitat important i inigualable davant la construcció tradicional.